SALGSSUPPORT
Du finner oss:    
Nedre Eikervei 65 Tlf: 32 86 10 50  
Postboks 1 - 3001 Drammen    

Salgssupport
Fornavn Etternavn Stilling Epost Telefon Mobil
Arild Steinback Teamleder arild.steinback@sonepar.no 32 86 10 91 91 72 48 35
Lene Mølsted Salgssupport lene.molsted@sonepar.no 32 86 10 94 90 58 15 50
Jan Morten Olsen Salgssupport jan.morten.olsen@sonepar.no 32 86 10 92 45 72 82 01
Alexander M. Frøyd Salgssupport alexander.froyd@sonepar.no 32 86 10 93 45 73 93 19
Ove Johansen Salgssupport ove.johansen@sonepar.no 32 86 10 95 41 75 80 85

 

 

 

For fakturaspørsmål ta kontakt med vår kredittavdeling
E-post: Kunde-kreditt@sonepar.no / tlf. 32 86 10 58    
Copyright 2022 Sonepar