SONEPAR FAGKURS

 

Økt kompetanse styrker bedriften

Som kunde av Sonepar får du tilgang til våre attraktive fagkurs. Å investere i kompetanse bidrar til å sikre at din bedrift står rustet til å møte den sterke utfordringen den teknologiske utviklingen krever.

En faglig utvikling sikrer også motiverte medarbeidere.

Målgruppe for Sonepar Fagkurs :

  • Montører
  • Tekniske saksbehandlere

I 2022 vil vi i gjennomføre de lovpålagte FSE kursene på alle våre avdelinger. I tillegg vil vi fra høsten sette opp kurs i NEK400 hvor vi gjennomgår endringene i forskriften. Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for kursdatoer.

Alle kurs blir gjennomgått i detalj og skal være godkjent av kursansvarlig hos Sonepar.

Gjennomføring :

Alle kurs holdes ved våre lokale avdelinger.

Foredragsholdere :

Innleide kursholdere som er spesialister på sitt felt

Tidsplaner:

Ta kontakt med din lokale Sonepar avdeling for mer informasjon om kurs og datoer.(se kontaktinformasjon under)

Kursbevis:

Alle deltakere mottar kursbevis.

Kursavgift:

Lav kursavgift som er beregnet kun til å dekke våre reelle kostnader.

Repetitive kurs:

FSE m/ førstehjelp arrangeres hvert år som  repetisjonskurs. Kravene som myndighetene setter til tidsintervallet, oppfylles av oss ved at kursene  avholdes innenfor samme periode som året før.

Kontaktpersoner avdelingsvis for Sonepar Fagkurs: 

Sonepar Avdeling
Kontaktperson(er)
Sonepar Fagkurs
Telefon
Email
Telemark/Vestfold
Christoffer Njaastad
33446000
christoffer.njaastad@sonepar.no
Moss
Tore Johan Bøe
69240710
tore.johan.boe@sonepar.no
Bærum
Ragnar Christensen
67171980
ragnar.christensen@sonepar.no
Drammen
Elin Wendelborg
32861000
elin.wendelborg@sonepar.no
Trondheim
Tor Haukaas
73804220
tor.haukaas@sonepar.no
Oslo
Thomas Arnedal
23036023
thomas.arnedal@sonepar.no
Kristiansund
Knut Rye
 
73804223
knut.rye@sonepar.no
Stavanger
Magnus Eike
51824700
magnus.eike@sonepar.no
Bergen
Ole André Saarheim
55204504
ole.andre.saarheim@sonepar.no
Kristiansand
Frank Karlsen
38149090
frank.karlsen@sonepar.no
Hamar Thomas Olsen
 
 62519802 thomas.olsen@sonepar.no
Tromsø
Jan-Viktor Nilsen
77601924
jan-victor.nilsen@sonepar.no
 Bodø Hans Kanstad  75411772 hans.kanstad@sonepar.no


 

Sentral kontaktperson : 

Hanne Pettersen, Direkte innvalg : 32861064, email : hanne.pettersen@otranorge.no

 

Copyright 2022 Sonepar