HMS & KVALITET

 


 

Vi arbeider aktivt for å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v. Dette er også integrert som en viktig forutsetning i alle de avtaler vi inngår med våre leverandører.

Kvalitetssikring

Sonepar sitt kvalitetssystem er sertifisert iht NS-EN ISO 9001:2015 ved hovedkontor, sentrallager og alle salgsavdelinger.

Bedriften benytter et eget system til dokumentstyring, avviksrapportering og arbeider kontinuerlig for å bli bedre.

HMS

Vi arbeider aktivt for å tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v.

Dette er også integrert som en viktig forutsetning i alle de avtaler vi inngår med våre leverandører. 

 

 

 

 

 

Copyright 2022 Sonepar