SONEPAR

  

Sonepar er et verdensomspennende grossistkonsern, som er verdens største aktør for distribusjon av elektromateriell. Sonepar har mer enn 45 000 ansatte og er representert i 40 land.

Se presentasjon av Sonepar her.

Sonepar er etablert med egne selvbetjeningslagre på i alt 13 steder i Norge og har 150 ansatte. Omsetter for 1,3 milliard NOK og selskapet har planer for fortsatt vekst i eksisterende og nye markeder. Sonepar har sitt sentrallager i Drammen, har et vel utbygd distribusjonsapparat. Vareforsyningen til alle avdelinger skjer over natten, slik at produktene er tilgjengelig for kunden tidlig neste dag. Alle avdelingene har et fagkyndig personale som tilbyr lokal kompetanse innen sterk- og svakstrøm, lys, varme og industrielektriske produkter. Vi tilbyr kvalitetsprodukter fra markedsledende leverandører.

Elektronisk handel er et satsingsområde i Sonepar. Vi har investert i teknologi som gjør det enklere å tilpasse oss ønsker fra kunder og leverandører. På Sonepar sine nettsider kan du selv enkelt bestille varer, se vår produktkatalog, effektivt søke blant våre 140.000 varer og se på de siste produktnyhetene. For bestilling av varer hos Sonepar kan du også benytte deg av Sonepar app på smarttelefon eller løsninger for håndholdt PC som ePocket Handyman og SpeedyCraft. Vi tilbyr også system-til-system løsninger som FTP bestilling eller fullstendig integrasjon med BizTalk.

Vårt overordnede mål er å tilby våre kunder effektive leveringer av elektromateriell, og samtidig tilby god service og kompetanse. Således ønsker vi å fremstå som den mest pålitelige og forutsigbare partner å drive samhandel med i bransjen.

Benytt våre tjenester, still krav til oss, vi ønsker å være den beste aktør i bransjen.

Sonepar Norge AS
Nedre Eikervei 65   
Postboks 1
3001 Drammen

Tlf.:  32 86 10 50

Copyright 2021 Sonepar