VERIFIKASJONS/SLUTTKONTROLL

Kurs i verifikasjon/sluttkontroll

Kurset omhandler følgende temaer:

1. Nettyper og feilsituasjoner
2. Målemetoder
3. Overgangsmotstand til jord
4. Kontinuitetsmåling
5. Isolasjonsmåling
6. Jordfeilbrytertesting
7. Impedans / kortslutningsmåling
8. NEK 400 Verifikasjon og sluttkontroll
9. Gjenomgang og bruk av 5 sikre dokumentasjonen
10. Risikovurdering

I dette kurset legges det vekt på gjennomføring av Verifikasjon/Sluttkontroll på nye og gamle anlegg i samsvar  med myndighets krav til dokumentasjon og risikovurdering

Copyright 2022 Sonepar