Otra Norge = Sonepar

  • 1 mars 2021
  • Forfatter: Anonym
  • Visninger: 3879
  • 0 Kommentarer
Otra Norge = Sonepar

Endring av kjente merkevarer blir sjelden møtt med hurrarop, men vi er veldig trygge på at felles navn for virksomhetene i verdens største elgrossist er et riktig og viktig valg som vil gi positive effekter, og nå er tiden inne!  I januar startet implementeringen av nytt navn og merkevare som vil knytte den norske virksomheten tettere til Sonepar-familien, og gjøre oss til en enda mer attraktiv elgrossist i Norge.

Navnebytte er et naturlig ledd av moderniseringen av aktiviteten i Norge, vi mener det er klokt at vi harmonisere oss med resten av konsernet. Å være en tydelig del av Sonepar familien har åpenbare fordeler: Gjennom å samle alle aktivitetene under samme paraply  tilrettelegger vi for økte  synergieffekter, som vi kan dra nytte av i alle ledd i hele organisasjonen, fra innkjøp til markedsføring og salg.

Det er mange som har et nært forhold til navnet og merkevaren Otra, men kjensgjerningen er at Sonepar har vært endel av Soneparkonsernet siden 1994. Sonepar har deretter gradvis har vokst seg til dagens posisjon: Verdens største elgrossist. Det står det respekt av, og nå skal også vi i Norge bære det samme navnet – med stolthet.

Implementeringen vil skje gradvis og innebærer blant annet endring av image, kommunikasjonsmateriell og domene, epostadresser, hjemmesider, skilting ute og inne, navn, logoendring av butikkene osv. I disse dager lanserer Sonepar sin nye profil og farger, med andre ord tar vi del i dette sammen.

Vi er allerede godt i gang med omleggingen og for forhåpentligvis når vi målet om å være ferdige i løpet av første halvår 2021.

Selv om dette tar tid, er vi imidlertid trygge på at felles navn for alle selskaper i Sonepar-familien er rett vei å gå. Nå blir den norske virksomheten enda tettere integrert i et sterkt og  verdensomspennende konsern med tradisjon for å dyrke godt samarbeid på tvers av landegrensene. Gjennom kunnskaps og erfaringsdeling skal vi ta større del i dette samarbeidet.

Når vi sammen bygger videre på den solide erfaringen og kunnskapen Sonepar har som verdens  største elgrossist, er vi  trygge på at det vil gi positive ringvirkningene for den norske virksomheten. I mellomtiden skal vi passe godt på Soneparnavnet og forsikre at navneendringen absolutt ikke går på bekostning av det vi er kjent for: Fagkunnskap og flinke folk, kvalitet og service, snarere tvert imot vil vi bli enda bedre når vi drar nytte av stordriftsfordeler og synergier i Sonepargruppen.

Omleggingen vil markere inngangen til en ny æra og en fresh ny start på 2021 og årene som kommer! Dette blir moro!

Lars Hamborg, administrerende direktør

Skriv ut
Kategorier: Nyheter
Tags:
Please login or register to post comments.
Copyright 2022 Sonepar