AVDELING STAVANGER

 

Du finner oss:

Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger

Tlf: 51 82 47 00
Faks: 51 82 47 01

E-post: stavanger@sonepar.no

Åpningstid: Kl. 07-15
 

 

 

Kontakter
Fornavn Etternavn Stilling Epost Telefon Mobil
Magnus Eike Avdelingsleder magnus.eike@sonepar.no 51 82 47 15 99 27 59 95
Kim Andre Helland Inneselger kim.helland@sonepar.no 51 82 47 25 95 76 93 88
Thomas Nesse Inneselger thomas.nesse@sonepar.no 51 82 47 10  
Copyright 2022 Sonepar