MILJØ & VERDIER


   

Miljøfyrtårnsertifisert

 

Sonepar er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn standarden, og vi vil i løpet av 2021 sertifisere oss ihht ISO 14001. Vi har stor fokus på å begrense forbruk av engangs-emballasje, kildesortering, transport, utslipp og bruk av energi. 

 

BLUEWAY

 

Sonepar har en miljøstrategi om at vi alle kan bidra litt til å forbedre vårt indre og ytre miljø. Gjennom "BlueWay - a sustainable programme" har også våre eiere i Sonepar etablert et klart mål om at vår vekst og forretningsutvikling, uansett i verden, skal være basert på bærekraftig utvikling.

Vi jobber daglig med å redusere "unødig" forbruk og har et kontinuerlig fokus på effektivisering av både logistikk, distribusjon og innemiljø, slik at dette er til minst mulig belastning for miljøet. Vi stiller også strenge krav til alle våre leverandører om at de må etterleve alle internasjonale konvensjoner vedrørende bruk av naturressurser og arbeidskraft.

 

Copyright 2022 Sonepar