AVDELING BERGEN

 

Du finner oss:

Solheimsgaten 8
5058 Bergen

Tlf: 55 20 45 00
Faks: 55 20 45 10

E-post: bergen@sonepar.no

Åpningstid: Kl. 07-16

 
 

 

 

 

 

Kontakter
Fornavn Etternavn Stilling Epost Telefon Mobil
Ole André Sårheim Avdelingsleder ole.andre.saarheim@sonepar.no 55 20 45 04 90 27 12 35
Christoffer Hafsås Uteselger christoffer.hafsaas@sonepar.no 55 20 45 05 95 78 78 27
Thomas Halvorsen Inneselger thomas.halvorsen@sonepar.no 55 20 45 01  
John Rune  Bruvik Inneselger john.rune.bruvik@sonepar.no 55 20 45 09  
Bengt Synnevåg Inneselger bengt.synnevaag@sonepar.no 55 20 45 03  
Marit Mevatne Shop ansvarlig marit.mevatne@sonepar.no 55 20 45 08  
Copyright 2022 Sonepar